Tổng hợp các mẫu Card Visit đẹp nhiều ngành nghề, chức vụ

Mẫu card visit đẹp

Trước khi đặt làm card visit, chắc hẳn nhiều người sẽ cần tham khảo trước các mẫu card visit để lựa chọn phong cách và có thêm ý tưởng thiết kế. Chính vì vậy, chúng tôi đã tổng hợp sẵn một số mẫu card visit đẹp dưới đây để giúp các bạn có thể tiết kiệm thời gian.

Mẫu card visit giám đốc - Phó giám đốc - Chủ tịch

Mẫu card visit theo nghề nghiệp

Mẫu card visit doanh nghiệp - tổ chức kinh doanh

Chúng tôi vẫn tiếp tục bổ sung các mẫu card visit, hãy quay lại bài viết vào một ngày gần nhất.

Xem thêm:

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn